פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > מערכת מומחה

מערכת מומחה

ייעוד

גרסה זו מאפשרת שליטה אוטומטית על שימוש בכל סכום בתיק הפנסיוני הקיים ובתיק הנכסים הפיננסים הקיים על בסיס הגדרת מטרה ודרישות. על בסיסן, תספק המערכת מפרט לביצוע ובו כמה לממש, מאיזה תוכנית/נכס, מתי ובאיזה אופן.

נועדה לחישוב פרישה מפורט ממקום עבודה ללא / כולל ביציאה לגמלאות תוך הסתמכות על מידע גולמי מלא בתיק הפנסיוני הקיים ותוך שימוש במקורות פיננסים אחרים שעומדים לרשות המועמד. יש לקבלת החלטה על סכום לרצף קצבה, מועד מימושו, שיטת מימושו. כמו כן, יש לקבל החלטה על סכום ומועד מימוש כל סכום בתגמולים הון, בתגמולים קצבה ובפנסיות. בנוסף, מאפשרת פריסת מענקים חייבים ברי פריסה וחישוב מקדמת מס. מחשבת סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים. עושה שימוש בממשק מלא של התיק הפנסיוני הקיים. מעבר לנכסים הפנסיוניים, מאפשר שימוש בנכסים פיננסיים, הגדרת התחייבויות שיש לעמוד בהן והגדרת דרישות לתזרים מזומנים בפרישה. מחשבת סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים ואלה מושווים לדרישות התזרים.

מעבר לרשום לעיל, גרסה זו נועדה לאפשר תחזוקה מלאה של מועמד במהלך תקופת עבודתו תוך עדכון התיק הקיים שלו בזמן מעבר ממעסיק למעסיק בצורה אוטומטית.

עם סיום אירוע מעדכנת על בסיס הפעולות באירוע את כל אבני הבניה בהתאם. לדוגמא, עם סיום אירוע עזיבת עבודה:

 • גורעת את המעסיק ממנו בוצעה עזיבת עבודה מרשימת מעסיקי ההווה ומעבירה אותו לרשימת מעסיקי העבר תוך עדכון פרטים מלאים אודות מענק פטור שהתקבל, בקשות רצף פיצויים ורצף קצבה.
 • מעדכנת את כל התוכניות בתיק הקיים בסכומי רצף קצבה ו/או רצף פיצויים כפי שנקבעו.

תיאור שימוש ושלבי העבודה

 • בשלב הראשון יש להזין את פרטי המקרה כולל פרטי המועמד ומשפחתו, העבר, ההווה והעתיד. במסגרת התיק הפנסיוני הקיים, יש לוודא הזנה נכונה ותקינה של כל תקופות ההפרשה וכל הצבירות המפורטות. על בסיס סכומים אלה המערכת תייצר מרכיבים שונים אותם ניתן למשוך. בנוסף, יש להזין את פרטי הנכסים הפיננסיים ומועד המימוש הצפוי להם, ההתחייבויות והדרישות התזרימיות.
 • בשלב הבא, יש להזין את המטרה והדרישות. אלה מצטרפות לדרישות התזרימיות אשר הוגדרו קודם לכן. לדוגמא,
  • יש להביא למכסימום ערך נוכחי נקי בפרישה תוך הבטחת סכום חד פעמי (בשנה ראשונה) שלא יפחת מ- 750,000 ₪ ותשלום חודשי נטו שלא יפחת מ-10,000 ₪.
  • בנוסף, יש להבטיח תזרים חודשי נוסף בסך 5,000 ₪ בין השנים 2018-2022.
  • בנוסף, יש להבטיח סכום חד פעמי בסך 500,000 ₪ בשנת 2024.
 • עם בחירה באירוע של עזיבת עבודה, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו נבחר המעסיק ממנו מבוצעת עזיבת עבודה.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו מוצגים סך צבירות הפיצויים, מחושב סכום הפיצויים הנדרש לצורך 100% פיצויים, ניתנת אפשרות להזין תשלום פיצויים נוסף מקופות מרכזיות, במזומן, תשלום לשיעורין וכן אפשרות להיעזר במערכת לצורך השלמת חוב וותק פיצויים במגוון אפשרויות. בנוסף, דמי פדיון חופשה והפרשי שכר.
 • מעתה ואילך כל הקביעות אשר נעשו בגרסאות הקודמות על בסיס החלטת משתמש, נעשות באופן אוטומטי על יד המערכת. החלטות אלה יביאו למפרט לביצוע שפירושו הנחיות "ממי למשוך, כמה,  מתי ואיך".
 • לאחר חישוב מענק הפיצויים נטו, היוונים נטו, חישובי הקצבה נטו, חישובי סכומי הנטו מהנכסים הפיננסיים, חישוב תזרים המזומנים נטו ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים, יחושב ערך נוכחי נקי וערך נוכחי של המס. בנוסף, יוצג סיכום ובו הדרישות התזרימיות ביחס לסכומי הנטו בפועל.
 • מידע עשיר יוצג במסכי התוצאות השונים.
 • לאחר מכן, מסתיים האירוע. עם סיום האירוע המערכת מעדכנת על בסיס הפעולות באירוע את כל אבני הבניה בהתאם. לדוגמא, עם סיום אירוע עזיבת עבודה:
  • גורעת את המעסיק ממנו בוצעה עזיבת עבודה מרשימת מעסיקי ההווה ומעבירה אותו לרשימת מעסיקי העבר תוך עדכון פרטים מלאים אודות מענק פטור שהתקבל, בקשות רצף פיצויים ורצף קצבה.
  • מעדכנת את כל התוכניות בתיק הקיים בסכומי רצף קצבה ו/או רצף פיצויים כפי שנקבעו.

שימוש באבני בניה בתוכנה

פרטי המועמד ומשפחתו

פרטים בסיסיים

פטורים וזיכויים

+

+

העבר

היסטוריה תעסוקתית

היסטוריית מעסיקים

הכנסות עבר שנתיות

+

+

+

הווה

טבלת תעסוקה ומעסיקים נוכחית

תיק פנסיוני קיים

נכסים פיננסיים

התחייבויות

הכנסות בשנה נוכחית

יעד לקופה לא משלמת לקצבה

+

+ (*)

+

+

+

+

(*) – ממשק מלא המכיל את כל המידע הגולמי לכל תקופת הפרשה לכל תוכנית.

עתיד

עתיד תעסוקתי

מועד פרישה סופית

מטרה ודרישות

דרישות תזרימיות

הכנסות וזקיפות

-

+

+

+

+

תוצאות

מוצגים כל המסכים בהם יש נתונים רלוונטיים

סטאטוס פיתוח

מוצר בפיתוח.

מועד צפוי להשלמה במהלך 2014.