פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ בבעלות בני הפנר

 יש לנו חזון : יצירת מערכת תוכנה לניהול הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים של עם ישראל דרך האינטרנט באמצעות מערכת אוטומטית למשתמש לא מקצועי.

מימוש החזון מצריך השקעה רבה. בשלב הנוכחי, סיימנו את מרבית השלב הראשון במימושו שהוא מערכת לייף פלנינג, במסגרת תוכנת נכסים אותה אנו משווקים.

תוכנת נכסים היא תוכנה מונעת אירועים שנועדה לבצע בשלב זה 3 פעילויות:

  • חישוב פרישות ברמות מורכבות שונות לפי תיקון 190 ללא מגבלה של היסטוריה פנסיונית (רצפים, מענקים פטורים וכדומה) וללא מגבלה של כמות וסוגי תוכניות פנסיוניות.
  • יישום "לייף פלנינג" / "תכנון פיננסי" באמצעות חישוב וייצור תזרים מזומנים מבוקש תוך מימוש נכסים פנסיוניים (ביטוח, גמל ופנסיה) ונכסים פיננסיים (פיקדונות, תוכניות חיסכון, נדל"ן, תיק ניירות ערך וירושות לקבל) כולל יצירת רזרבה, שריון כספים לשימושים מיוחדים, הורשה וחישוב אוטומטי לתשואת מטרה והכל במונחי נטו אחרי מס.
  • להוות פלטפורמה לליווי אוטומטי ומתמשך בכל נקודת זמן, כולל עזיבת עבודה עד, לפרישה לגמלאות.

אם הינך סוכן ביטוח, פועל בסוכנות הסדר, יועץ פנסיוני, מתכנן פיננסי, רו"ח, חשב שכר או עוסק בהיבטי מיסוי בפרישה, לייף פלנינג וטיפול בגיל השלישי, תוכנת נכסים תסייע לך מאד. אנו מזמינים אותך לגלוש באתר.

כל הרשום בלשון זכר ייחשב כאילו היה רשום גם בלשון נקבה.

בני הפנר מציג את תוכנת נכסים בכנס ועידת ישראל לתכנון פרישה

רוצה לנסות תכנון פרישה במונחי נטו אחרי מס? רוצה לראות איך מייצרים תזרים מזומנים על בסיס מטרה ודרישות במונחי נטו אחרי מס?

להורדה והתקנה של גרסת הדגמה לנכסים הדור הבא לחץ כאן