פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > מענק פרישה מורכב

מענק פרישה מורכב

ייעוד

חישוב פרישה ממקום עבודה במקרה של קבלת מענק פיצויים כולל החלטה על סכום לרצף קצבה ורצף פיצויים. במקרה ולא נבחר רצף פיצויים, מאפשרת חישוב מענק פטור, מענק חייב, פריסה ומקדמת מס. עושה שימוש בממשק פשוט של התיק הפנסיוני הקיים.

תיאור שימוש ושלבי העבודה

 • בשלב הראשון יש להזין את פרטי המקרה כולל פרטי המועמד ומשפחתו, העבר, ההווה והעתיד. במסגרת התיק הפנסיוני הקיים, יש להזין את צבירות הפיצויים אצל אותו מעסיק במסגרת התוכניות הפנסיוניות השונות בתיק הקיים.
 • עם בחירה באירוע של עזיבת עבודה, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו נבחר המעסיק ממנו מבוצעת עזיבת עבודה.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו מוצגים סך צבירות הפיצויים, מחושב סכום הפיצויים הנדרש לצורך 100% פיצויים, ניתנת אפשרות להזין תשלום פיצויים נוסף מקופות מרכזיות, במזומן, תשלום לשיעורין וכן אפשרות להיעזר במערכת לצורך השלמת חוב וותק פיצויים במגוון אפשרויות. בנוסף, דמי פדיון חופשה והפרשי שכר.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע סכום לרצף קצבה במגוון אפשרויות. הסכום ברצף קצבה משמש כאן אך ורק לנטרול הסכום ברצף קצבה מסכום הפיצויים החייב.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש פירוט של סכום הפיצויים הפטור האפשרי ואת הסכום החייב ויש לקבוע אם לבחור ברצף פיצויים או לא.
  • בחירה ברצף פיצויים, תחשב עודף סכום ברצף פיצויים במידה וקיים, את חישוב סכום המס עליו ותביא לסיום האירוע.
  • אי בחירה ברצף פיצויים תעביר לשלב הבא.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את הסכום המבוקש בפועל לפטור על הפיצויים מתוך הסכום הפטור המרבי האפשרי.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את סוג הפריסה הנדרשת. ניתן לשלוט ברמת כל סכום חייב (מענקי פיצויים, דמי פדיון חופשה והפרשי שכר) על קיום פריסה, על כיוון הפריסה קדימה ו/או אחורה, על תקופת הפריסה ועל סכום הפריסה. במידה ותיבחר פריסה, תחושב מקדמת מס.
 • לאחר חישוב סכום הפיצויים נטו מסתיים האירוע.
 • מידע עשיר יוצג במסכי התוצאות השונים.

שימוש באבני בניה בתוכנה

פרטי המועמד ומשפחתו

פרטים בסיסיים

פטורים וזיכויים

+

+

העבר

היסטוריה תעסוקתית

היסטוריית מעסיקים

הכנסות עבר שנתיות

+

+

+

הווה

טבלת תעסוקה ומעסיקים נוכחית

תיק פנסיוני קיים

נכסים פיננסיים

התחייבויות

הכנסות בשנה נוכחית

יעד לקופה לא משלמת לקצבה

+

+ (*)

-

-

+

-

(*) – ממשק פשוט להזנת מענקי פיצויים מעסיק אחרון.

עתיד

עתיד תעסוקתי

מועד פרישה סופית

מטרה ודרישות

דרישות תזרימיות

הכנסות וזקיפות

-

+

-

-

+

תוצאות

מוצגים כל המסכים בהם יש נתונים רלוונטיים