פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > ממשקים

ממשקים

תוכנת נכסים – ממשק התיק הפנסיוני הקיים

המערכת מאפשרת הזנת נתונים לתוכניות פנסיוניות שונות כאשר אלה מחולקים לקבוצות (תוכנית הביטוח, גמל ופנסיה) ובתוך כל משפחה לסוגים השונים.

במסגרת המשפחות השונות נעשה שימוש בשני ממשקים בנושא התיק הפנסיוני הקיים.

 • ממשק פשוט.  ממשק זה מאפשר הזנת מידע חלקי אודות כל תוכנית:
  • פרטים מזהים בסיסיים (מספר פוליסה/עמית, חברה ותאריך תחילה).
  • צבירות פיצויים מעסיק אחרון, סימון אפשרות למשיכת תגמולים כדין וסימון אפשרות למשיכת קצבה.
 • ממשק מלא.  ממשק זה מאפשר הזנת מידע מלא אודות כל תוכנית:
  • פרטים מזהים מורחבים.
  • צבירת תגמולים כוללת בחלוקה לרבדים (1997/2000/2005/2006/2008).
  • חלוקה לתקופות הפרשה כאשר בכל תקופת הפרשה רשומה התקופה, סוג התוכנית בתקופה, פרטי המעביד בתקופה (אם שכיר) פרמיות בתקופה, צבירות פיצויים בתקופה (כולל תחת רצף פיצויים ו/או רצף קצבה), צבירת תגמולים בחלוקה לרבדים (1997/2000/2005/2006/2008).

שימוש בתוצרי התיק הפנסיוני הקיים בממשקים השונים

 • ממשק פשוט.
  • מאפשר התייחסות טובה למעסיק אחרון ומוגבלת למעסיקים קודמים.
  • מחייב את המשתמש לחשב בעצמו את סכומי התגמולים למשיכה כדין על בסיס דוחות היצרן.
  • מחייב את המשתמש לחשב בעצמו את סכומי הקצבה וההיוון למועד שאותו קבע לתשלום על בסיס דוחות היצרן ונתוני התוכנית.
  • מחייב את המשתמש לחשב בעצמו את סכום הקצבה המוכרת במידה וקיימת וכן את מקדם הרווח היחסי לחישוב החלק החייב בהיוון קצבה מוכרת כדין.
 • ממשק מלא.
  • כל המגבלות לעיל לא קיימות.
  • המערכת מבצעת את כל החישובים בעצמה על בסיס הצבירות בתוכנית. מעבר לזאת, מספקת מידע נרחב למשתמש אודות הסכומים הללו (עם כל ההפרדות הנדרשות).
  • אם לדוגמא, המשתמש החליט להזיז קדימה בשנה את מועד קבלת הקצבה, המערכת תחשב את הצבירה הצפויה למועד זה, תחשב את מקדם המרת ההון לקצבה למועד זה ועל בסיסם תחשב את הקצבה הצפויה.
  • בנוסף, המערכת תכיל את כל מקדמי המרת הון לקצבה ומקדמי ההיוון של התוכניות. במועד כתיבת שורות אלה, יש מספר מקדמים מצומצם המורחב בהדרגה.
  • בנוסף, מתבצעת הרבה עבודת רקע למשתמש על בסיס המידע המלא. לדוגמא, אפשר להנחות את המערכת לבצע היוון מרבי כדין תוך שמירה על פנסיית מינימום.
  • בנוסף, מאחר ובידי המערכת מלוא המידע היא מחשבת בעצמה את הקצבה המוכרת.
  • בנוסף, מאחר ובידי המערכת מלוא המידע היא מחשבת בעצמה את המועדים בהם תהינה הצבירות השונות בהון בתוכניות השונות ברי משיכה כדין.