פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > אבני הבניה של תוכנת נכסים – העתיד

אבני הבניה של תוכנת נכסים – העתיד

 • עתיד תעסוקתי. אין שימוש בשלב זה.
 • מועד פרישה סופית. תאריך יציאה לגמלאות.
 • מטרה ודרישות.
  • מטרה ודרישות בפרישה. אין שימוש בשלב זה.
  • מטרה ודרישות בפטירה. אין שימוש בשלב זה.
  • מטרה ודרישות בנכות. אין שימוש בשלב זה.
 • דרישות תזרימיות. במסכים אלה מוזנות דרישות מעבר לאלה המוזנות במסך מטרה ודרישות.
  • דרישות תזרימיות נוספות בפרישה.
   • סכום חודשי בסיסי. זה הסכום אשר ישמש למחיה שוטפת.
   • סכומים חודשיים. סכומים חודשיים אותם יש להבטיח מעבר לסכום החודשי הבסיסי.
   • סכומים חד פעמיים. סכומים חד פעמיים אותם יש להבטיח מעבר לסכום החודשי הבסיסי.
  • דרישות תזרימיות נוספות בפטירה. אין שימוש בשלב זה.
  • דרישות תזרימיות נוספות בנכות. אין שימוש בשלב זה.
 • הכנסות וזקיפות. במסכים אלה מוזנים נתונים צפויים ממועד החישוב ואילך.
  • הכנסות חודשיות עתידיות. מעבר  להיותם מקור, יש להן חשיבות בחישוב נכון של הפריסה.
  • זקיפות חודשיות עתידיות. יש להן חשיבות בחישוב נכון של המס על הכנסות עתידיות ועל הפריסה.