פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > אבני הבניה של תוכנת נכסים – העבר

אבני הבניה של תוכנת נכסים – העבר

לעברו של המועמד השפעה מכרעת על החישוב בהווה.

 • היסטוריה תעסוקתית. כאן קיים המידע על כל עברו של המועמד מרגע שנכנס למעגל העבודה ועד למועד החישוב תוך פירוט תקופות בהן היה שכיר, עצמאי, מובטל ולא עובד.
 • היסטוריית מעסיקים. כאן קיים המידע על עברו של המועמד בתקופות העבודה בהן היה שכיר. לכל תקופה/מעסיק:
  • פרטים בסיסיים אודות תקופת העבודה. שם המעסיק ותקופת העבודה.
  • בעלות וקרבה למקום העבודה. היותו בעל שליטה וכדומה.
  • פרטי שכר, חל"ת ומשרה חלקית.
  • פרטים לסיום תקופת העבודה. פרטים אודות רצף פיצויים ו/או רצף קצבה והסטאטוס שלהם.
  • פרטי מענקים פטורים בגין תקופת העבודה. כל המענקים הפטורים לסוגיהם (מענק ראשי, מאוחר וחרטה מרצף קצבה) שהתקבל, כולל האם התקבלו בשל נכות יציבה והאם סוג המענק הוא "כוחות הביטחון".
  • פרטי פריסה מענקים חייבים. לא פעיל במועד כתיבת שורות אלה.
 • הכנסות עבר שנתיות. פרטים אודות הכנסות משנת 2000 ואילך לצורך חישוב נכון של קצבה מוכרת ופריסות אחורה.