פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > אבני הבניה של תוכנת נכסים – הווה

אבני הבניה של תוכנת נכסים – הווה

 • טבלת תעסוקה ומעסיקים נוכחית. המערכת מאפשרת עבודה במקביל אצל מספר מעסיקים ובנוסף, תעסוקה כעצמאי. לכל מעסיק מוזנים פרטיו, משכורת, תקופות חל"ת ומשרה חלקית.
 • תיק קיים. נקודות המוצא למענקים ולקצבאות הן תוכניות הגמל, הפנסיה והביטוח של המועמד. באמצעות סדרת מסכים, המערכת מאפשרת קליטת/הצגת מידע בתוכניות השונות. קיימים שני סוגי ממשקים:
  • ממשק פשוט המאפשר הזנת פרטים בסיסיים אודות התוכניות, צבירות פיצויים מעביד אחרון וסימון יכולת משיכת תגמולים קצבה.
  • ממשק מורכב המאפשר הזנת פרטים רבים אודות התוכניות, פירוט הפרשות, צבירות פיצויים ותגמולים לפי תקופות ולפי רבדים וכן מידע אודות צבירות תחת רצפים.
 • נכסים פיננסיים.
  • פיקדונות. פיקדונות עדכניים של המועמד, הגדרת שיטת עליית הערך שלהם עתיד והגדרת יעד השימוש בהם.
  • תוכניות חיסכון. תוכניות חיסכון עדכניות של המועמד, הגדרת שיטת עליית הערך שלהם עתיד והגדרת יעד השימוש בהן.
  • נדלן. נכסי נדל"ן עדכני של המועמד, הגדרת שיטת עליית הערך שלהם עתיד והגדרת יעד השימוש בנכסים אלה בעתיד.
  • ניירות ערך. פיקדונות עדכניים של המועמד, הגדרת שיטת עליית הערך שלהם עתיד והגדרת יעד השימוש בהם. יש להדגיש שבשלב זה, תוכנת נכסים איננה מבצעת ייעוץ השקעות. ייתכן ותבצע בעתיד.
  • ירושות לקבל. ירושות הצפויות להתקבל בעתיד כולל הערכת מועד וערך צפוי.
 • התחייבויות.
  • לתשלומים חד פעמיים. במסגרת זו מוגדרים התחייבויותיו העתידיות של המועמד לתשלומים חד פעמיים.
  • לתשלומים חודשיים. במסגרת זו מוגדרים התחייבויותיו העתידיות של המועמד לתשלומים חודשיים.
 • הכנסות בשנה נוכחית. פרטים אודות הכנסות מתחילת שנת החישוב ועד למועד החישוב לצורך חישוב נכון של המס אותו יש לשלם על המקורות הפנסיונים והפיננסיים אשר ישולמו בשנה זו.
 • יעד לקופה לא משלמת לקצבה. כידוע, לא ניתן לקבל קצבה מצבירות בקופה לא משלמת לקצבה. תוכנית היעד המוגדרת כאן, היא שתקלוט את כל הצבירות בקופות לא משלמות לקצבה ותשלם מהן קצבה.