פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > אבני הבניה של נכסים – פרטי המועמד ומשפחתו

אבני הבניה של נכסים – פרטי המועמד ומשפחתו

פרטים בסיסיים . פרטים אינפורמטיביים בסיסיים אודות המועמד, בן/בת זוג וילדים.

 • פטורים וזיכויים. אלא נדרשים לצורך חישוב נכון של המס על היחיד.
  • נקודות זיכוי . המערכת מאפשרת הזנת ערך מהקלט או הנחיה לחשב את נקודות הזיכוי באופן רציף על בסיס פרטי בן/בת הזוג ופרטי הילדים.
  • זיכוי אזור פיתוח. המערכת מבצעת את חישובי המס בהתחשב בזיכוי מיוחד נוסף לפי אזורי פיתוח.
  • פטור ממס 9(5). המערכת מבצעת את חישובי המס בהתחשב בזכאות לפטור זה על בסיס מצבו הרפואי של המועמד.
 • מצב בריאותי. המערכת מתחשבת באחוזי הנכות של המועמד.
 • וותק בביטוח לאומי. אין שימוש בשלב זה.
 • תוחלת חיים. המערכת מאפשרת הזנת תוחלת החיים הצפויה של המועמד במספר חלופות.
 • שונות.