פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים

מוצרים

משפחת המוצרים

תוכנת נכסים כוללת משפחת מוצרי תוכנה המבוססים כולם על פלטפורמה חישובית אחת. התוכנה היא תוכנה מודולארית המאפשרת שימוש בואריאציות שונות לפי מורכבות המקרה בו יש לטפל. לכל משפחת מקרים מתאימה גרסה מתאימה.

תוכנת נכסים היא תוכנה מונעת ארועים. לכל מועמד, מציגה תוכנת נכסים את סדרת האירועים הרלוונטיים למועמד זה. בהתאם, תוכנת נכסים מייצרת עבור המשתמש תהליך עבודה מובנה באמצעותו מובילה את המשתמש צעד אחר צעד לחישוב המקרה המבוקש. בתחילת כל צעד מוצגים בפני המשתמש הפרטים הרלוונטיים לשלב בו הוא נמצא. בכל שלב נבדקים הנתונים אשר הוזנו עד לשלב זה ומוזנים בשלב זה ועם סיום בדיקת תקינותם, המערכת מובילה את המשתמש לשלב הבא.

פירוט רשימת המוצרים ושימושם

 • הכרת המערכת ומענק פרישה בסיסי.
  • תוכנת נכסים נועדה לטפל במקרים מורכבים ביותר. לשם כך נדרש ממשק מורכב. במטרה לסייע לך "להיכנס אליה", בהדרגה, נבנה ממשק מיוחד ובו חשיפה מינימאלית של שדות, מסכים ואפשרויות. מאפשר חישוב דומה לזה המפורט בגרסת מענק פרישה מורכב.
 • מענק פרישה מורכב.
  • חישוב פרישה ממקום עבודה במקרה של קבלת מענק פיצויים כולל החלטה על סכום לרצף קצבה ורצף פיצויים. במקרה ולא נבחר רצף פיצויים, מחושב מענק פטור, מענק חייב, פריסה ומקדמת מס. עושה שימוש בממשק פשוט של התיק הפנסיוני הקיים.
 • מענק וקצבה.
  • זהה לגרסת "מענק פרישה מורכב" ובנוסף, מאפשרת התייחסות ליציאה לגמלאות תוך קבלת מענק פיצויים, מענק תגמולים וקצבה. בהקשר זה, יש להזין את מענקי התגמולים והקצבאות שיתקבלו בפועל. מחושבים קצבה פטורה, חייבת, קצבה נטו וערך נוכחי נקי לתוחלת החיים. עושה שימוש בממשק פשוט של התיק הפנסיוני הקיים.
 • מענק, קצבה והיוון.
  • זהה לגרסת "מענק וקצבה" ובנוסף, ניתן להזין פעולות היוון בקצבאות השונות. מחושבים היוון כדין/שלא כדין, היוון פטור וחייב, המס עליהם וערך נוכחי נקי לתוחלת החיים. מתאפשרת פריסת היוון כדין של קצבה מזכה. עושה שימוש בממשק פשוט של התיק הפנסיוני הקיים.
 • תכנון הוליסטי בסיסי.
  • זהה לגרסת "מענק, קצבה והיוון"  ובנוסף, מאפשר שימוש במקורות פיננסים אחרים שעומדים לרשות המועמד. מעבר לנכסים הפנסיוניים, מאפשר שימוש בנכסים פיננסיים, הגדרת התחייבויות שיש לעמוד בהן והגדרת דרישות לתזרים מזומנים בפרישה. מחושבים סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים ואלה מושווים לדרישות התזרים. עושה שימוש בממשק פשוט של התיק הפנסיוני הקיים.
 • תכנון פרישה מלא.
  • גרסה זו מאפשרת שליטה מוחלטת על שימוש בכל סכום בתיק הקיים. כמה לממש, מאיזה תוכנית, מתי ובאיזה אופן. נועדה לחישוב פרישה מפורט ממקום עבודה ללא / כולל ביציאה לגמלאות תוך הסתמכות על מידע מלא בתיק הפנסיוני הקיים. יש לקבלת החלטה על סכום לרצף קצבה, מועד מימושו, שיטת מימושו. כמו כן, יש לקבל החלטה על סכום ומועד מימוש כל סכום בתגמולים הון, בתגמולים קצבה ובפנסיות. בנוסף, מאפשרת פריסת מענקים חייבים ברי פריסה וחישוב מקדמת מס. עושה שימוש בממשק מלא של התיק הפנסיוני הקיים.
 • תכנון פרישה רב מופעי.
  • זהה לגרסת "תכנון פרישה מלא" ובנוסף, מאפשר תחזוקה מלאה של מועמד במהלך תקופת עבודתו תוך עדכון התיק הקיים שלו בזמן מעבר ממעסיק למעסיק בצורה אוטומטית. עם סיום אירוע המערכת מעדכנת על בסיס הפעולות באירוע את כל אבני הבניה בהתאם. לדוגמא, עם סיום אירוע עזיבת עבודה:
   • גורעת את המעסיק ממנו בוצעה עזיבת עבודה מרשימת מעסיקי ההווה ומעבירה אותו לרשימת מעסיקי העבר תוך עדכון פרטים מלאים אודות מענק פטור שהתקבל, בקשות רצף פיצויים ורצף קצבה.
   • מעדכנת את כל התוכניות בתיק הקיים בסכומי רצף קצבה ו/או רצף פיצויים כפי שנקבעו.
  • עושה שימוש בממשק מלא של התיק הפנסיוני הקיים.
 • תכנון הוליסטי רב מופעי.
  • זהה לגרסת "תכנון פרישה רב מופעי" ובנוסף מאפשר שימוש במקורות פיננסים אחרים שעומדים לרשות המועמד. מעבר לנכסים הפנסיוניים, מתאפשר שימוש בנכסים פיננסיים, הגדרת התחייבויות שיש לעמוד בהן והגדרת דרישות לתזרים מזומנים בפרישה. מחושבים סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים ואלה מושווים לדרישות התזרים. עושה שימוש בממשק מלא של התיק הפנסיוני הקיים.
 • מערכת מומחה.
  • זהה לגרסת "תכנון הוליסטי רב מופעי" ובנוסף מאפשרת הזנת מטרה ודרישות בשימוש הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים. במענה להגדרת המטרה והדרישות, במטרה לתת פתרון אופטימאלי, תייצר המערכת באופן אוטומטי סדרת הנחיות לשימוש בנכסים הפיננסיים והפנסיוניים. עושה שימוש בממשק מלא של התיק הפנסיוני הקיים.