פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > אודות > העתיד שלנו

העתיד שלנו

העתיד יוקדש למימוש החזון.

להשלמת השלב הראשון, תשודרג תוכנת נכסים בשני מישורים:

  • מימוש מערכת המומחה למצב בו העבודה בה תהיה אוטומטית עד למכסימום האפשרי. בסיום שלב זה, תושלם למעשה מערכת לייף פלנניג אפקטיבית אשר תאפשר הגדרת תזרים מזומנים עתידי נדרש ויצירתו באופן אוטומטי על ידי המערכת.
  • הרחבת כמות האירועים בהם התוכנה מסוגלת לטפל.

כיום ניתן לייצר מספר חלופות של תזרימי מזומנים באופן אוטומטי. הצפי להשלמת יכולות בלתי מוגבלות בנושא זה הוא במהלך 2019.