פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > אודות > ההיסטוריה שלנו

ההיסטוריה שלנו

חברת פתרונות מתקדמים בלייף פלניניג בע"מ נוסדה בשנת 2011. החברה חדשה, אולם, לבעלים והמייסד שלה, בני הפנר, רקע וניסיון רב בפיתוח ושיווק מערכות בתחום. להלן ציוני דרך:

  • 1990. מחולל הצעות אוטומטי על בסיס מטרה ודרישות לתכנון הצעות בביטוח פנסיוני לתוכניות קלאסיות ותוכניות עדיף. שווק בכמות מצומצמת.
  • 1996. תוכנת מיסוי פרישה, מיטבית™ מחולל פרישה חכם. שווקה בכמויות מסחריות. תוכנת מיטבית הייתה התוכנה היחידה שעסקה בחישובי מס בפרישה. במסגרת ניסיון לשווקה לשימוש במס הכנסה, הותקנה התוכנה למטרות בחינה והערכה בפקיד השומה בפ-ת ובפקיד השומה בעפולה. בשנים 2001 – 2006 בוצעו באמצעותה חישובי מס לפרישה של אלפי נישומים. בנוסף, מודול פרישה הותקן באלפי מחשבים של משתמשי תוכנת "עושים חיים" לחישוב המס.
  • 2000. תוכנת מחולל הצעות, מיטבית™ מחולל הצעות חכם. מחולל הצעות אוטומטי על בסיס מטרה ודרישות לתכנון חבילות בביטוח פנסיוני לתוכניות קלאסיות, תוכניות עדיף, תוכניות גמל ותוכניות פנסיה והכול במונחי נטו אחרי מס. שווקה בכמויות מסחריות. תוכנת מיטבית הייתה מחולל ההצעות היחידי בשוק שעבד במונחי נטו אחרי מס וחישב חבילות ביטוח אופטימאליות על בסיס מטרה ודרישות. בשנת 2003 נמכר גם כ- WS והותקן על שרת של חברת הפניקס הישראלי לשימוש כל סוכניה.
  • 2005. פיתוח סימולאטור לקרנות הפנסיה החדשות. נמכר גם כ- WS והותקן על שרת של חברת הפניקס הישראלי לשימוש כל סוכניה.

הערה : השם מיטבית הוא סימן רשום של בנק הפועלים בע"מ משנת 2006 עת נמכרה חברת מיטביתמעיין למחקר ופיתוח בע"מ לבנק הפועלים בע"מ.