פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > אודות

אודות

החזון שלנו

יצירת מערכת תוכנה לניהול הנכסים הפיננסיים של עם ישראל דרך האינטרנט באמצעות מערכת אוטומטית למשתמש לא מקצועי.

נכסים פיננסיים

  • נכסים קלאסיים כגון תוכניות חיסכון, מניות, נדלן וכדומה.
  • מאפיין מרכזי – חישובים והיבטי מיסוי פשוטים יחסית.

נכסים פנסיוניים

  • תוכניות ביטוח, פנסיה וגמל.
  • מאפיין מרכזי – חישובים והיבטי מיסוי מורכבים ביותר.

השלב הראשון במימוש החזון

מערכת "לייף פלנינג".

מטרת המערכת

לסייע לאדם / ליועץ שלו בהגדרת תזרים מזומנים עתידי נדרש ובמימוש נכסיו הפיננסיים והפנסיוניים לצורך ייצור תזרים המזומנים הרצוי לו במהלך כל ימי חייו.